Partneři

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

V rámci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy probíhá i dlouhodobý výzkum subkultur. Naše aktivity jsou v tomhle směru spjaté především s historickýma ústavy fakulty.

Centrum pro studium populární kultury

Centrum pro studium populární kultury (CSPK) je občanské sdružení, které vzniklo v roce 2009. Založila ho skupina postgraduálních studentů z několika historických ústavů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mezi hlavní pilíře poslání organizace patří výzkum, popularizace a aktivismus. Centrum se kromě výzkumu populární kultury soustředí také na výzkum subkultur. Tématický cyklus 2015/2016 se soustředil právě na subkultury a subkulturní materiály. Webové stránky: cspk.eu

Popmuseum

Popmuseum je nezávislým spolkem občanů, provozujícím stálou expozici s informačním centrem v Praze. Sdružujeme členy na základě společného zájmu o českou a slovenskou populární hudbu, o věcné, zvukové, písemné, obrazové a audiovizuální archiválie a další dokumenty, vypovídající o její historii. Webové stránky: https://www.popmuseum.cz/