Literatura

Československo

ČSSR/ČSFR/ČR/SR

Literatura:

ALAN, Josef, Alternativní kultura, Příběh české společnosti 1945 – 1989, Praha 2001.

ALEXA, Štěpán, Historie chomutovského bigbítu aneb zlaté časy Švermáku, Chomutov 2006.

BASTL, Martin, Radikální levice v ČR, 90. léta 20. Století, Brno 2001.

BAUER, Zdeněk, Jaboud: Trafouš, páskové, Vyšehradští jezdci a jiné vzpomínky z dětství v Praze padesátých let, Praha 2011.

BLAŽEK, Petr, LAUBE Roman, POSPÍŠIL Filip, Lennonova zeď v Praze. Neformální shromáždění mládeže na Kampě 1980-1989, Praha 2003.

BLŰML, Jan, Státní kulturní politika a česká populární hudba v období tzv. normalizace (k činnosti státních uměleckých agentur v letech 1969-1989), in: POLEDŇÁK, Ivan a kolektiv: Proměny hudby v měnícím se světě, Olomouc 2007.

BOHDÁNEK, Miroslav, BRINGT Friedemann, HANNEFORTH, Grit (eds.), Nebezpečné známosti. Pravicový extremismus v malém příhraničním styku (SRN-ČR), Drážďany 2009.

CABADA, Ladislav., VODIČKA Karel, Politický systém České republiky: Historie a současnost, Praha 2007.

ČERMÁKOVÁ, Milada, Festival politické písně, in: Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni za rok 2005, Plzeň 2006.

BÍLEK, A. Petr, ČINÁTLOVÁ, Blanka (eds.): Tesilová kavalerie. Popkulturní obrazy normalizace, Příbram 2010.

DORŮŽKA, Lubomír, POLEDŇÁK, Ivan, Československý jazz. Minulost a přítomnost, Praha – Bratislava 1963.

DORŮŽKA, Lubomír, Panoráma paměti, Praha 1997.

CHADIMA, Mikoláš, Alternativa: svědectví o českém rock ́n ́rollu sedmdesátých let (od rekvalifikací k „nové vlně se starým obsahem“), Brno 1993.

CHARVÁT, Jan, Současný politický extremismus a radikalismus, Praha 2007.

CHMELÍK, Jan, Extremismus a jeho sociologické a právní aspekty, Praha 2001.

DUCHÁČEK, Tony, Garáž – Garage, Praha 2004.

FIALA, Petr (ed.), Politický extremismus a radikalismus v české republice, Brno 1998.

FRIŠTENSKÁ, Hana, Pojmy xenofobie, rasismus, rasové násilí a rasová diskriminace, in: ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.), Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha 1998.

FUCHS, Filip, Kytary a řev aneb co bylo za zdí: Punk rock a hardcore v Československu před rokem 1989, Brno 2002.

GILBERT, Pat, Clash: smrt nebo sláva, Praha 2007.

GLASPER, Ian, Burning Britain, historie punku ve Velké Británii 1980-1984, Praha 2010.

GULOVÁ, Lenka, NĚMEC, Jiří, ŠTĚPAŘOVÁ, Ema, Buďte rádi, že máte chytré ženy, aneb Romská žena v zrcadle vyprávění, in: HAŠKOVÁ, Hana, KŘÍŽOVÁ, Alena, LINKOVÁ, Marcela (eds.),  Mnohohlasem: vyjednávaní ženských prostorů po roce 1989, Praha 2006.

HEBDIGE, Dick, Subkultura a styl, Praha 2012.

HLAVÁČOVÁ, Konstantina, Kytky v popelnici: Společnost a móda v sedmdesátých letech v Československu, Praha 2007.

HLAVSA, Mejla, PELC, Jan, Bez ohňů je underground, Praha 1992.

HOLÝ, Ladislav, Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti, Praha 2001.

HORVÁTHOVÁ, Jana, Kapitoly z dějin Romů, Praha 2002

HOUDA, Přemysl, Šafrán. Kniha o sdružení písničkářů, Praha 2008.

HRABALÍK, Petr, Vztah punku k jiným subkulturám, in: Bigbít: internetová encyklopedie rocku, nedatováno-a, http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/punk-hardcore/clanky/197-vztah-punku-k-jinym-subkulturam-druha-polovina-80-let/ (12. 2. 2012).

JIROUS, I. Martin, Magorův zápisník, Praha 1997.

JIROUS, I. Martin, pravdivý příběh plastic people, Praha 2008.

KOLÁŘOVÁ, Marta (ed.), Revolta stylem: Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha 2012.

KONRÁD, Ondřej, LINDAUR, Vojtěch, Bigbít, Praha 2010.

KONRÁD, Ondřej, LINDAUR, Vojtěch, Život v tahu aneb třicet roků rocku, Praha 1990.

KOTEK, Josef, Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968, Praha 1998.

KOTEK, Josef, HOŘEC, Jaromír (eds.): Kronika české synkopy. Půlstoletí českého jazzu a moderní populární hudby v obrazech a svědectví současníků. Díl 2., 1939–1961, Praha 1990.

KOTEK, Josef (ed.), Kronika české synkopy. Půlstoletí českého jazzu a moderní populární hudby v obrazech a svědectví současníků. Díl 1. (1903–1938), Praha 1975.

KOUŘIL, Vladimír, Divná hudba dob nekalých, Praha 2006.

KOUŘIL, Vladimír, Jazzová sekce v čase a nečase (1971-1987), Praha 1999.

KRÁTKÝ, Radovan, Pásek – studie na živočišnopisném podkladě , Praha 1954.

LINDAUR, Vojtěch, Šance sněhových koulí v pekle, Praha 1999.

LIŠKA, Tomáš (ed.), Rock proti proudu, encyklopedie zahraničního alternativního rocku, Praha 1992.

MACHOVEC, Martin (ed.), „Hnědá kniha” o procesech s českým undergroundem, Praha 2012.

MACURA, Vladimír, Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře), Praha 2008.

MAREŠ Miroslav, SMOLÍK Josef, SUCHÁNEK, Marek, Fotbaloví chuligáni, Brno 2004.

MAREŠ Miroslav, Pravicový extremismus a radikalismus v ČR., Brno 2003.

MAZEL, Michal, Oponenti systému, in: FIALA, Petr (ed.), Politický extremismus a radikalismus v české republice, Brno 1998.

NADELSON, Reggie, Soudruh rock’n’roll Dean Reed, Praha 2005.

ODVÁRKA,  Jiří, Auvajs Mejlo: Zlatá léta šedesátá, jakož i čacké početí bigbeatu v Břevnově, Praha 2003.

PEŠTA, Mikuláš, Bigbeat, rock’n’roll, rock, swing, jazz, metal, pop rock, blues, nová vlna-punk, DJ’S bigbeat, rock na Příbramsku, Příbram 2011.

MACHOVEC, Martin, Pohledy zevnitř, Česká undergroundová kultura ve svědectvích, dokumentech a interpretacích, Příbram 2008.

POPÍŠIL, Filip, BLAŽEK Petr, „Vraťte nám vlasy!“ První máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu, Praha 2010.

PRIMUS, Zdeněk, The Pope Smoked Dope – Papež kouřil trávu. Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60.let, Rock music and the alternative visual culture of the 1960s, Praha 2005.

RIEDEL, Jaroslav (ed.), The Plastic People of the Universe – texty, Praha 2001.

RŮŽIČKA, Vlastimil, Squaty a jejich revoluční tendence, Praha 2007.

SAUNDERS, Nicholas, Extáze &Techno scéna, Brno 1996.

SLEPIČKA, Pavel, Sportovní diváctví, Praha 1990.

SLEPIČKA, Pavel, a kol., Divácká reflexe sportu, Praha 2010.

SMOLÍK, Josef, Subkultury mládeže. Uvedení do problematiky, Praha 2010.

SMOLÍK, Josef, Fotbalové chuligánství. Historie, teorie a politizace fenoménu, Karlovy Vary 2008.

SVÍTIVÝ, Eduard, Punk Not Dead, Praha 1991.

TOMIN, Mikuláš, Společenské konflikty s rasistickým podtextem, poznatky z výsledků průzkumu, Praha 1990.

VANĚK, Miroslav, Kytky v popelnici – Punk a nová vlna v Československu, in: VANĚK, Miroslav a kol., Ostrůvky svobody: Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu, Praha 2002.

VANĚK, Miroslav, Byl to jenom rock´n´roll? Hudební alternativa v komunistickém Československu 1956-1989, Praha 2010.

VANĚK Miroslav a kol., Ostrůvky svobody, kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu, Praha 2002.

VLADIMIR 518, a kol., Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989, Praha 2013.

VLADIMÍR 518, VESELÝ, Karel, SOUČEK, Tomáš, Kmeny: současné městské subkultury, Praha 2008.

VONDRÁK, Jiří, SKOTAL, Fedor, Legendy folku & country: jediný téměř úplný příběh folku, trampské a country písně u nás, Brno 2004.

 

Články:

Anon., 15 let AFA, Akce 15, 2011.

-VK.,15 let ČSAF, Existence 4, 2010, str. 9.

ANTIFA.CZ, 16 let v první linii [online], www.antifa.cz, 2006. http://www.antifa.cz/content/afa-sestnact-let-v-prvni-linii.

2010: Dosquatovali jsme definitivně?, Akce 13, 2010.

Anekdota v boji proti fašismu, Akce 13, 2010.

BR, Aryan Black Metal, Časopis Antifašistické Akce 5, 2002, str. 34 – 38.

BASTL, Martin, Antifašistická akce: od subverze k vigilantismu? [online], Rexter, 2010, http://www.rexter.cz/antifasisticka-akce-od-subverze-k-vigilantismu/2010/11/07/

BASTL, Martin, S.H.A.R.P. Skinheadi proti rasovým předsudkům[online], Středoevropské politické studie MPÚ 3, 2001, s.17-24, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=74.

BLAŽEK, Petr, „Celá zábava se zvrhla v tancování“, Dějiny a současnost 6, 2010.

BRABEC, Jan, Bílá síla. Report ze skinheadského pochodu, který se konal 24. 11. 1991 na pražském Žižkově, Respekt 12, 1991.

ČERVEŇÁK, Petr, Předsudky jsou otevřenými dveřmi k rasismu. Rozhovor se skupinou Brigada Flores Magon, A kontra 131, 4/2005, str. 19 – 21.

Bulletin o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice 3, Člověk v tísni, 2008.

Bulletin o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice 4, Člověk v tísni, 2008.

Cikáni patřej do nebe…, Reflex 8, 22.5. 1990

CÍSAŘ, Ondřej, NAVRÁTIL, Jiří, Analýza vývoje mobilizace krajní pravice v ČR v letech 1989 – 2010, in: CHARVÁT, Jan, BLÁHA, Petr, Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách, Ústí nad Labem 2012.

CÍSAŘ, Ondřej, KOUBEK, Martin, Include ‘em all?: Culture, politics and a local hardcore/punk scene in the Czech Republic, Poetics 1, 2012, str. 1–21.

DANIEL, Ondřej, Kánon a alibi: anticiganismus postsocialistických subkultur, Slovo a smysl 20, 2013, str. 260-271.

DOLEŽAL, Jiří X., Co jsou zač chlapci z Randall Gruppe?, Reflex 45, 2004.

Dopisy v koši nekončí: Hypnóza pod klubovou vlajkou. Mladý svět 2, 1984,

„Potápky“ a „potápnice“. Naše řeč 25, 1941, č. 1, s. 30.

Fanánek kontra Landa. Reflex 34, 19.11. 1990

KOLÁŘOVÁ, Jitka, Vydávání zinů je přímá akce. Rozhovo s Inym, vydavatelem zinu, A kontra 139, 1/2008, str. 28 – 29.

VOPAVOVÁ, Klára, Neonacismus-light. Filip Vávra loví pozornost na práva zvířat, A kontra 139, 1/2008, str. 20 – 21.

Hard Core – Czech Core, Vokno 20, 1990

HECZKOVÁ, Jana, Malé akty vzdoru, Dějiny a současnost 6, 2010.

HEŘMANSKÝ, Martin, NOVOTNÁ, Hedvika, Hudební subkultury, in: JANEČEK P. (ed.), Folklor atomového věku. Kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti, Praha 2011, s. 89-109.

History of skinheads, s. 88. Vokno 18/1990.

CHARVÁT, Jan, Samizdat jako propaganda [online], A2 39, http://www.advojka.cz/archiv/2006/39/samizdat-jako-propaganda.

CHARVÁT, Jan, Dělnická strana: hegemon české krajní pravice v novém tisíciletí, Střední Evropa: Revue pro středoevrospkou kulturu a politiku 136, 2012, str. 103-115.

CHARVÁT, Jan, Kult holé hlavy, in: CHARVÁT, Jan (ed.), Zabijem všechny! Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách, Dokořán.

Informační leták ke koncertu pořádaném Národním odporem 2005, Tolerance a občanská společnost o.s., Projekt Monitoring

Ještě jednou Výstaviště. Expres 1.6.1990

ANTIFA.CZ, Jsme rádi, že nemusíme být u všeho, www.antifa.cz, 21.12.2006, http://www.antifa.cz/content/jsme-radi-ze-nemusime-byt-u-vseho.

Jihočeská pravda, 30.1.1987, ročník XLIII., č. 24, I mládí má své stíny, str. 9

Jihočeská pravda, 22.5.1987, ročník XLIII., č. 117, Kam (ne)dojdou s průměrností?, str. 9

Jihočeská pravda, 1.11.1986, ročník XLII., č. 258 , Mladí a víkend ve městě, str. 5

KABÁTOVÁ, Michaela, Kdo nosí dlouhé vlasy? Podle KSČ zženštilí gangsteři se sklony k homosexualitě [online], lidovky.cz, 9. 10. 2010, http://www.lidovky.cz/kdo-nosi-dlouhe-vlasy-podle-ksc-zzenstili-gangsteri-se-sklony-k-homosexualite-1yb-/kultura.aspx?c=A100914_133513_ln_kultura_mk.

ŠŤASTNÝ, Ondřej, Kam se stahují „máničky“? Mladé rebely honili komunisté s nůžkami [online], iDNES.cz, 3. 8. 2010, http://zpravy.idnes.cz/kam-se-stahuji-manicky-mlade-rebely-honili-komuniste-s-nuzkami-p71-/domaci.aspx?c=A100802_215510_domaci_abr.

KLUSÁK, Pavel, Písničky pro (rudou) hvězdu. Jak se v české pop-music kolaborovalo s totalitním režimem (http://www.sorela.cz/web/articles.aspx?id=55) – ke stáhnutí zde: media0.webgarden.cz/files/media0:51061f8bb77d9.doc.upl/Klusák.doc

KOURA, Petr, Nejhorší zrůdnosti české mládeže, Dějiny a současnost 6, 2010, str. 30 – 33.

KOURA, Petr, Hákový kříž kontra potápky a bedly – tažení nacistů proti protektorátním vyznavačům swingu, in: BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza (eds.), Totalitarismus 2 – Zkušenost Střední a Východní Evropy, Plzeň 2006, s. 67–74.

KOURA, Petr, „Tančení bylo jejich hlavní zaměstnání“. Swingová mládež v protektorátu Čechy a Morava a její „hořkej svět“, in: Ve víru tance. Sborník z mezioborové konference konané ve dnech 15. – 16. listopadu 2011 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice 2012, s. 98–102.

KOURA, Petr, Potápky & bedly aneb Swing Heil!, Instinkt č. 21, 2015, s. 36-41.

KOURA, Petr, Přes taneční kurzy do ilegality, Tanec v protektorátu a jeho postihování, Dějiny a současnost 1, 2013, str. 14 – 17.

KRUML, Milan, Říkají si skinheads, Mladý svět 11,1986.

KRÝZL, Jan, Nová vlna se starým obsahem, Tribuna č. 12, 1983.

Kříž R.: Historie ultrapravicových hnutí v České republice. Struktura a systém organizací se stále proměňují.Týden 10/98.

L.F. Hagen: Vlastenci. Reflex 34, 19.11. 1990

Mareš M., Štěchovský R.: Neonacistické tiskoviny v České republice. Rexter 0/2002.

MAREŠ, Miroslav, Ku Klux Klan a pravicový extremismus V ČR, Středoevropské politické studie 3, 2005.

MAREŠ, Robert, Skinheads: subkultura zničená ideologií [online]. Nová přítomnost 4/1997, http://temneuzemi.webzdarma.cz/Uryvky_citace/Hnuti_skinheads.htm.

Mírový koncert na Lochotíně. Pravda. Plzeň, 1987, roč. 68, č. 215, s. 1.

MRAČNO, Jakub, Fotbal podle Ultras, A2 kulturní čtrnáctideník č. 23, 2006.

NOVÝ, Michal, Náckové v metalu a hiphopu, Akce 17, 2012, str. 40 – 41.

SLAČÁLEK, Ondřej, Násilí je potřeba k zastavení násilí. Rozhovor s AFA, A kontra 114, 8/2002, str. 12 – 13.

NEFF, Ondřej, Regulérní bitva, Mladá fronta 31. 5. 1991.

NEFF, Ondřej, Šokující výpověď, Mladá fronta 31.5. 1991.

NETOLICKÝ, Tomáš, Nechte nácky mluvit…, A kontra 135, 1/2007, str. 6 – 7.

Neonacismus v Česku, Nový prostor č. 270, 2006

NETOLICKÝ, Tomáš, Skinheads – milovaní i nenávidění,  A-kontra č. 131, 4/2005, str. 15 – 17.

ANTIFA.CZ, Skinheadi milovaní i nenávidění, www.antifa.cz, 21. 11. 2006, http://www.antifa.cz/content/subkultura-skinheads.

BR, Stručný úvod do nordické mytologie s přihlédnutím k neonacistické symbolice, Akce 5, 2002, str. 30 – 33.

NOVOTNÁ, Andrea, Vraždy ve jménu druhotných ctností. Rozhovor s Jakubem Polákem, Nový prostor 339, 2009.

NOVOTNÁ, Hedvika, Punks and Skins united? Souvislosti proměn vztahů punkove

a skinheadske subkultury v Československu, respektive Česke republice, in:

DANIEL, Ondřej, KAVKA, MACHEK, Jakub, Popularní kultura v českém prostoru, Praha 2013, Str. 249–261.

NOVOTNÁ, Hedvika, DVOŘÁK, Jiří, „Punks vs. skinheads – historie jednoho vztahu.“ In D. BITTNEROVÁ, Dana, HEŘMANSKÝ, Martin, (eds.), Kultura českého prostoru, prostor české kultury, Praha 2011, str. 261–288.

ANTIFAŠISTICKÁ AKCE, PRACOVNÍ SKUPINA FSA – MAP, Obrana revolučního antifašismu, Akce 9, 2004, str. 35–38.

OI POLLOI, A kontra leden 1993

ORAVCOVÁ, Anna, In Search of the ‘Real’ Czech hip hop: The Construction of Authenticity in Czech Rap Music, in: NIETZSCHE, Sina A., GRUNZWEIG, Walter (eds.), Hip-Hop in Europe: Cultural Identities and Transnational Flows, Berlin 2013, str.125–143.

NETOLOCKÝ, Tomáš, Neonacisté v Otrokovicích jako sedláci u Chlumce nabe Otrokovice zůstaly antifašistické, A kontra 135, 1/2007., str. 6–7.

Pogo na staromáku. Rock Revue, květen 1990

Policie tvrdě zasáhla proti demonstrantům. MF Dnes 6. 5. 1997.

Pozor na epidemii! Časopis Stadión 33, 28.srpna 1981

POSPÍŠIL, Filip, Bigbít jako protest?, Dějiny a současnost 6, 2010, str. 40 – 43.

Prostě máme za sebou další fotbalový víkend. Gól 15, 7.11. 1996

Předtančení – Ples v opeře. Mladá fronta, 15.2. 1992

RUČKA, Jiří L., Punk: kultura z brlohů, aneb Jak viděli punk soudruzi v roce 1978, 24. 10. 2015, http://rucka.blog.idnes.cz/c/481451/punk-kultura-z-brlohu.html.

POLÁK, Petr, Punk jako revoluční hnutí: odlesk zašlé slávy, A kontra 135, 1/2007, str. 28 – 29.

Punk není Skin. Reflex 14, 30.6. 1990

Rabenseifnerová M.: Propast: Policejní tým Drogy se zřejmě na zásahu nepodílel. Lidové noviny, 21. 5. 1996.

RATAJ, Jan, Je pořád hezká, ta naše písnička česká? Ze skinheadské politické voničky [online], Listy 2/1995, http://www.britskelisty.cz/0104/20010427h.html.

Regulérní bitva. Mladá fronta 31.5. 1991

Rod R.: …nebo vás zabijem! Mladá fronta 27. 5. 1991.

Rozhovor s Kritickou situací, A kontra 22-24, 1992

ŘEŘICHA, David, Subkultura Mods, www.vespa.cz

Sigma hooligans hlásí návrat, Akce 15, 2011

SLAČÁLEK, Ondřej, České freetekno – pohyblivé prostory autonomie?, in: KOLÁŘOVÁ, Marta (ed.), Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha 2011, s. 83-122.

Sládková K.: Zpomalená reakce státu. Týden 47/96.

Slonková S., Gallo R.: Propast mezi Romy a bílými se nezmenšuje, varuje zpráva. Mf Dnes 14. 8. 1997.

SMOLÍK, Josef, Fotbalové chuligánství z hlediska extremismu [online], Rexter 1/2003, http://www.rexter.cz/fotbalove-chuliganstvi-z-hlediska-extremismu/2003/05/01/.

Smrt Filipa Venclíka, A kontra, říjen 1993

SPURNÝ, Jaroslav, Čekání na konflikt. Policie údajně bezmocná. Respekt, XII/1991.

STEJSKALOVÁ, Petra, Subkultura skinheads: kam až došly těžké boty, in: KOLÁŘOVÁ, Marta (ed.), Revolta stylem. Hudební subkultury mládeže v České republice, Praha 2012, str. 159 – 199.

STEJSKALOVÁ, Michaela,  Can We Speak of Ghettos in Czech Cities?,  Slovo č. 2, 2013, 3-17.

Sto bdělých očí. Gól 21, 27.5. 1993

Svátek tolerance. Rock Revue, květen 1990

ŠÁLEK, Zdeněk, Hypnóza pod klubovou vlajkou, Mladý svět 49, 1983, s. 11-13.

ŠUPICH, Zvonimír, Kde jsou kořeny, Stadión 45, 1985.

Teddy Boys, Mods a ti ostatní… Mf Dnes 15. 8. 2008.

Teplice 5. 10. 1990. Prague Post 7. 10. 1990

TOPOL, Jáchym, Nejsem fašista, říká Daniel Landa, zpěvák kapely Orlík, Respekt 11, 1990.

TOPOL, Jáchym, Jako zápalná jiskra, Respekt 27, 1990.

Tušení souvislostí nebo paranoia, A kontra 12, 1991

VEDRAL, Honza, Subkultura skinheadů prošla vývojem, rasisté z ní zmizeli [online], Mf Dnes 6. 3. 2009, http://zpravy.idnes.cz/subkultura-skinheadu-prosla-vyvojem-rasiste-z-ni-zmizeli-pne-/zpr_archiv.aspx?c=A090306_165420_kavarna_pei.

VEJVODOVÁ, Petra, Autonomní nacionalismus [online], Rexter 2/2008, http://www.rexter.cz/autonomni-nacionalismus/2008/11/01/.

ANTIFA.CZ, Velká nazi vykládačka, www.antifa.cz, http://www.antifa.cz/content/velka-nazi-vykradacka.

Vlastenci???, Reflex 34, 19.11. 1990

VLČEK, Josef, Rock na levém křídle. Dopis J. Vlčka autorům článku “Nová vlna se starým obsahem” a “Prevít rock – a my? Jazzová sekce, Praha 1983.

VOCHOCOVÁ, L.enka, Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí [online], Rexter 2/2007, http://www.rexter.cz/treti-polocas-%E2%80%93-fotbalovi-chuligani-v-cr-a-nasili/2007/11/01/.

V Plzni proběhl mírový koncert, Pravda č. 217. Plzeň, 1987, s. 2.

Vraždili pro názor, Večerní Praha, 23. 9. 1993.

Výzva skinheadské kapely Orlík ze dne 3. 5. 1990, Respekt č. 9/1990.

Zákrok v klubu Propast byl podle pražských policistů málo razantní. Slovo, 7. 5. 1996.

ZELINSKÝ, Miroslav, Kdož jsú boží bojovníci, Tvar 4/1996.

Zítřek, 21.8.1986, č. 34, ročník XXXVIII, Program rozvoje kultury okr. Písek na léta 1986-90

(REDAKCE A-KONTRA) Zóna A, A kontra 3, 2004

 

Závěrečné práce:

CEÉ, Vojtěch, Specifika neonacistického hnutí skinheads na Liberecku, bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, Pardubice 2009.

DANKOVÁ, Jolana, Squat Ladronka: Vznik kulturního centra na principech Do It Yourself, bakalářská práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2013.

DOČKAL, Tomáš, Romská hudba: Romové a hip-hopová kultura, diplomová práce, Husitská teologická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2009.

JIŘIČKA, Václav, Osobnostní profil českých hooligans. Psychologická studie k osobnostní struktuře a pozadí motivů agresivního chování členů tvrdého jádra fotbalových fanoušků, Rigorózní práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2005.

JONSONOVÁ, Pavla, Mýty české hudební alternativy osmdesátých let, dizertační práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2013.

KŠICOVÁ, Radka, Antikonfliktní týmy PČR a jejich vnímání fotbalovými příznivci, bakalářská práce, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno 2012.

KUČEROVÁ, Barbora, Subkultury jako jev ovlivňující psychosociální vývoj mládeže, Filozofická fakulta, Univerzita Pardubice, Pardubice 2013.

MADEROVÁ, Blanka, Dotknout se světa: česká hudební alternative 1968-2013, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2013.

NEZDAŘIL, Petr, Propaganda a mládež za protektorátu: Kuratorium a strategie působení

na mládež prostřednictvím časopisů, rigorózní práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2010.

POLÁK, Michael, Neonacismus v pozdně socialistickém Československu, bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2014.

PŮČEK, Martin, Třetí poločas, diplomová práce, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno 2007.

RAIN, Jiří, Metalová hudba jako součást tuzemské rockové kultury, bakalářská práce, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2008.

ŘEŘICHA, David, Kořeny a vývojové trendy hnutí Skinheads v 80. a 90. letech 20. století, diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2011.

SCHUSTER, Jiří, Agrese a divácké násilí, bakalářská práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Brno 2008.

SCHWUBOVÁ, Martina, Punková subkultura v Písku. Průzkum české společnosti v období tzv. normalizace – 80. let 20. Století. Biografické vyprávění příslušníků mládeže zaměřených na punkovou scénu, bakalářská práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2010.

STEJSKALOVÁ, Petra, Skinheads – političtí aktivisté?, diplomová práce, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2011.

ŠEŠIN, Petr, Etnograficka studie radikalni sceny Bohemians 1905, bakalářská práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2013.

ŠTĚPÁNEK, Bohumil, Zneužívání drog a subkultury mládeže, diplomová práce, Masarykova univerzita, Brno 2011.

URETŠLÉGR, Pavel, Nová vlna v české rockové hudbě, bakalářská práce, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2008.

VOŽENÍLKOVA, Tereza, Ultras. Nové fanouškovské hnutí v ČR, bakalařská práce, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009.