Naše projekty

V rámci našich aktivit se snažíme získat finanční podporu, momentálně jde především o tenhle web a skenování dat. Kromě toho, grantové finance využíváme na výzkum a tvorbu akademických výstupů. Získaná finanční podpora však zdaleka nepokrývá hodiny mravenčí práce spojené se získáváním, digitalizaci a systematizaci dat, kterou vykonávají členové kolektivu, resp. naši podporovatelé a podporovatelky. Děkujeme všem za podporu!

GA ČR 2017–2019 Budováni scény: česká a slovenská kultura fanzinů od státního socialismu k post-socialismu

Projekt si klade za cíl interpretovat fenomén fanzinů v konceptuálně a empiricky ukotvené perspektivě, tedy jako sociální, kulturní a materiální artefakt. Více informací o projektu najdete zde.

GA UK 2014-2016 Navzdory autoritám; proměny českých a slovenských subkulturních scén 80. – 90. let

Hlavním výstupem studentského projektu je kolektivní monografie: DANIEL, Ondřej a kol., Kultura svépomocí: ekonomické a politické rozměry v českém subkulturním prostředí pozdního státního socialismu a postsocialismu, Praha 2016.

FRVŠ 2015 Hudební subkultury mládeže v Československu 80. a 90. let

Hlavním výstupem projektu zaměřeného na inovaci výuky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je digitální archiv, který se může stát významným a v ČR jedinečným zdrojem primárních pramenů pro studium široké problematiky subkultur.