Archiv a knihovna

Vytváranie archívu a špecializovanej knižnice venovanej alternatívnym scénam je hlavnou náplňou našej práce. Bližšie pozri informácie o histórii, resp. obsahu našich zbierok.