Naše sbírky

Náš archív sa delí na dve zásadné zložky, prvou sú digitálne a digitalizované materiály, ktoré máme v rôznych formátoch (pdf, jpg, tif, doc). Ide o cca 150 GB informácií. Najväčšiu časť z nich tvoria domáce a zahraničné fanziny. Materiály sú systematizované podľa typu a zoradené abecedne, t.j. pomerne jednoducho sa v nich dá hľadať.

Druhú časť archívu tvoria originály, alebo kópie rôznych materiálov subkultúrnej povahy.