Hopsasa

Bol jediným predrevolučným fanzinom orientovaným najmä na hudbu Ska a Reggae. Občas sa ale objavili aj články o punku, resp. vtipy, príbehy zo života  bratislavských mednisákov. Vychádzal v Bratislave v období rokov 1985 – 1987 a vyšlo minimálne 28 čísel. Prvé tri čísla vyšli pod názvom Reggae. Potom došlo k zmene názvu, na základe prezývky jednej kamarátky Alenky, podľa riekanky „Hop hop hopsasa, po schodoch sa natriasa“. Ona totiž bola nižšieho vzrastu s bujnými vnadami, ktoré sa jej natriasali počas tancovania na Ska. Názov Reggae bol príliš všeobecný a Hopsasa bolo o tanci, ktorý komunitu viac vystihoval.

Počet kusov sa rôznil, distribúcia bola organizovaná cez kamarátov. Autor sa opýtal kto chce a na základe tejto informácie dal rozmnožiť. Kopírovanie sa robilo na rôznych miestach, na základe spomienky jedného aktéra s množením pomáhali aj študenti strednej polygrafickej školy. Zine vychádzal vo formáte A5, v rozsahu okolo 4 strán = 1 list papiera. Mal jedného hlavného redaktora, ale aj viacerých pravidelných  prispievateľov. Texty boli písané na stroji, resp. obsahoval rôzne výstrižky z časopisov a novín. Išlo predovšetkým o prevzaté informácie o zahraničných kapelách a novinky z domácej scény.

MM 04/2020, dopln. 06/2020

 

NázevRok vydáníČísloPočet stranCenaTitulní stránkaDostupné online