Hlučná lobotomie

Prvé a zároveň aj posledné číslo tohoto legendárneho punkového zinu z Uničova vydal v máji 1990 Petr Urbášek. Ide o ďalší skvost z éry ranného post-socializmu, ktorý ilustruje nástup novej fázy aktivizmu v hardcore-punkovom prostredí u nás. Autor bol aktívnou postavou v punkovom a undergroundovom prostredí už pred rokom 1989 a ako nám napísal Štěpán Stejskal: „Byl to jediný punker v Uničově mezi houněma“. Predtým ako Urbášek vydal Hlučnou lobotomii, spolupracoval s Rosťom Bezděkem na časopise Oslí uši. Bezděk spomína, že Urbášek bol punker telom aj dušou, ktorý bol nadšený estetikou klasických punkových zinov ako Sniffin‘ Glue. S týmto plánom sa pustil aj do vytvárania vlastných diel.

Spomínaný hardcore-punkovo-aktivistický attitude je silne prítomný v obsahu aj grafike jediného vydania Hlučné lobotomie, propagovaný ako „anarchie-vegetarianství-zvířecí práva-hardcore“ plátok. Ide o klasický „vystrihni a nalep“ xeroxovaný zin, formátu A4 na 40 stranách. Obsahuje články o punk-hardcore bandách, prevzaté zo zahraničných zdrojov, ako aj vlastné články o domácej scéne. Časopis nie je venovaný len hudbe, obsahuje napríklad report o rôznych aktivitách anarchistov v Holandsku, programový text Českého anarchistického sdružení pod názvom Co je anarchie?, článok o Anti-Racism Action, ako aj preklad newsletteru organizácie Animal Liberation Front.

Vydavateľ časopisu bol aktívnym v otázke ochrany práv zvierat. Na stránkach Hluční lobotomie publikoval aj informácie o Animal Liberation Front (ALF), resp. v úvodníku upozornil, že už je v príprave špeciálny časopis Animal S.O.S. venovaný čisto tejto problematike. V roku 1991 vznikla aj organizácia s rovnakým názvom, s cieľom informovať verejnosť o problematike porušovania práv zvierat, resp. organizovali aj protestné akcie. Spojené sú s ňou napr. aj významné protesty proti Veľkej pardubickej v rokoch 1991 – 1992.

ŠS, MM 4/2020

 

NázevRok vydáníČísloPočet stranCenaNákladTitulní strana