O nás

Našim cílem je vytvoření archivu subkulturní produkce, který bude sloužit jako pomůcka při výzkumu a výuce dějin každodennosti a nezávislé kulturní produkce v Česku a na Slovensku. Vycházíme z premisy, že v období pozdní modernity představuje subkulturní příslušnost jednu z důležitých forem společenské identifikace.

Náš sběr materiálu je orientován především na tiskoviny, fotografie, umění a rozhovory.

Považujeme za důležité uchovat, zkoumat a prezentovat tyto dosud marginalizované typy historických pramenů.

Shromážděná data nebudou volně přístupná na internetu.